مذهبی

مذهبی

دانلود حاج یزدان ناصری محرم90

ذاکر دلسوخته حاج یزدان ناصری 

محرم 90 گلچین سینه زنی-حاج یزدان ناصری(صوتی)

گلچین صوتی سینه زنی شبهای محرم 90

حاج یزدان ناصری

جاسه حدیث کساء

Attachments:
File توضیحات
Access this URL (/../sound/moharam90sound/sinezani/Naseri-Shab10Moharram1390(02).mp3)محرم90شب دهم حجم: 4.6MB زمان: 20:10 min
Access this URL (/../sound/moharam90sound/sinezani/Naseri-Shab11Moharram1390(02).mp3)محرم90شب یازدهم حجم: 3.4MB زمان: 14:41 min
Access this URL (/../sound/moharam90sound/sinezani/Naseri-Shab4Moharram1390(02).mp3)محرم90شب چهارم حجم: 2.3MB زمان: 10:00 min
Access this URL (/../sound/moharam90sound/sinezani/Naseri-Shab5Moharram1390(02).mp3)محرم90شب پنجم حجم: 2.9MB زمان: 12:27 min
Access this URL (/../sound/moharam90sound/sinezani/Naseri-Shab6Moharram1390(02).mp3)محرم90شب ششم حجم: 2.6MB زمان: 11:17 min
Access this URL (/../sound/moharam90sound/sinezani/Naseri-Shab7Moharram1390(02).mp3)محرم90شب هفتم حجم: 1.0MB زمان: 4:33 min
Access this URL (/../sound/moharam90sound/sinezani/Naseri-Shab8Moharram1390(02).mp3)محرم90شب هشتم حجم: 3.4MB زمان: 11:10 min
Access this URL (/../sound/moharam90sound/sinezani/Naseri-Shab9Moharram1390(02).mp3)محرم90شب نهم حجم: 2.2MB زمان: 9:2
+ نوشته شده در  ساعت 21:35  توسط محمدرضا پاکدامن  |